Cuối tuần mình đi đâu - Nông trại Detrang Farm (Ba Vì)

05:02 - 17/07/2017

Lại thêm một địa điểm nữa rất thích hợp để gia đình ghé thăm vào cuối tuần.