đưa mẹ chồng tiền

Chồng xin thêm 500k đưa mẹ góp giỗ, vợ tức giận thế này liệu có vô lý?

08:00 - 07/09/2017

Chung quy cũng chỉ vì chuyện chi tiêu không thống nhất ngay từ đầu mà vợ chồng mình mới quay ra trách nhau.