tiền bạc

Làm văn phòng lương không đủ sống, có nên nghỉ việc chạy grab?

07:41 - 19/08/2017

Lương thấp, con nhỏ không có ai chăm, việc thì nhiều nên cái ý nghĩ nghỉ việc, đi chạy Grab bike cứ thôi thúc em.

"Bắt chước" bà mẹ Do Thái dạy con cách tiêu tiền từ nhỏ

15:04 - 31/05/2017

Đừng vì con còn nhỏ mà bắt chúng tránh xa các vấn đề về tiền bạc. Trái lại, bạn càng dạy chúng đúng cách, thì chúng sẽ có một thái độ tốt với tiền bạc sau này.