ưng đại vệ

Ưng Đại Vệ câm nín nhìn thí sinh "phiêu" hit của mình trong tuyệt vọng

13:00 - 26/12/2017

Bản "hit" Vì một người của anh chàng Ưng Đại Vệ bị thí sinh giọng ải giọng ai "phá nát" trong khi chủ nhân "chỉ biết câm nín".