"Ngọc nữ Hồng Kông" không sinh con để trẻ lâu, thực hiện quy tắc gồm "4 chữ" khi ăn, ai nghe cũng thấy đặc biệt